Przejdź do treści

Skomplikowane prawo pracy

    Konflikty w miejscu pracy zdarzają się stosunkowo często, ale o ile dotyczą relacji pomiędzy współpracownikami, przeważnie da się je rozwiązać polubownie lub ewentualnie uniknąć ich nawracania poprzez drobną reorganizację. Pracodawca ma także sporą dowolność i różne możliwości działania w sytuacji, gdy dwaj członkowie tego samego zespołu nie potrafią ze sobą współpracować. O wiele bardziej kłopotliwe jest natomiast, jeśli pracownik wpadnie w konflikt z pracodawcą na jakimkolwiek gruncie. Często nawet jeśli wina leży po stronie przełożonego, a racja po stronie pracownika, trudno jest wymusić przestrzeganie konkretnych norm postępowania prawnego w takim układzie siły i zależności. Strach przed konsekwencjami przeciwstawienia się pracodawcy przeważnie sprawiają, że pracownicy nie informują o oczywistych nieprawidłowościach lub nadużyciach mających miejsce w zakładzie pracy. Tym czasem zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania setek najróżniejszych wymogów i obowiązków. Jeśli ich nie spełnia, pracownik powinien koniecznie udać się po poradę prawną do najbliższej kancelarii specjalizującej się w prawie pracy.

    Dodaj komentarz