Przejdź do treści

Podział majątku po śmierci

    Stare i zawsze aktualne powiedzenie mówi, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy. Są to oczywiście śmierć i podatki. Niestety, ale ta pierwsza rzecz pewna jest w stu procentach. Każdy chce żyć jak najdłużej i każdy ma do tego pełne prawo. Kiedy jednak w oczy zagląda widmo zbliżającej się śmierci zaczynamy się zastanawiać nad tym, jak zadysponować zdobyty przez siebie majątek na rzecz ewentualnych spadkobierców. Od razu można napisać, że podział majątku po śmierci to jedna z najtrudniejszych rzeczy , jaka może się przydarzyć. Bardzo często niestety jest tak, że testament jest krzywdzący dla którejś za stron albo podziały budzą wieloletnie konflikty i nieporozumienia. Żeby uniknąć wszelkich problemów, jakie niesie za sobą podział majątku po śmierci należy odpowiednio wcześnie się do tego przygotować. Nawet jeśli nawet nie myślimy o tym, że kiedyś nas zabraknie to jednak warto być przygotowanym na taką ewentualność i odpowiednio zatroszczyć się o wszystkich swoich bliskich. W jaki sposób to zrobić? Najprościej jest po prostu sporządzić testament. Testator, który rozporządza swoim majątkiem może ten testament przygotować na kilka różnych sposobów.

    Testament można napisać samemu, będącym sprawnym na umyśle i w pełni praw obywatelskich. Wystarczy jedynie, że będzie on sporządzony własnoręcznie, opatrzony datą i podpisem. Można go również sporządzić formalnie u notariusza, dzięki czemu mamy w pełni ważny testament, który wszyscy muszą respektować. Każdy podział majątku po śmierci może budzić kontrowersję, dlatego warto zadbać o każdą kwestię tworzonego testamentu i o sprawiedliwy podział każdego elementu swojego majątku. Bardzo ważne jest to, żeby dobrze napisać testament i całym swoim majątkiem rozporządzić w sposób racjonalny. Oczywiście każdy, kto pisze testament ma pełne prawo do rozdysponowania swoim majątkiem według swojego własnego życzenia. Nie mniej jednak trzeba wziąć pod uwagę fakt, że podział majątku po śmierci może spowodować u jednych poczucie niesprawiedliwości a u innych na przykład poczucie bycia pokrzywdzonym.

    Wiele zalet ma też sporządzenie testamentu u notariusza. Taki testament jest najtrudniej podważyć. Testator będący w pełni świadomym może sporządzić testament również w obecności dwójki urzędników państwowych albo trójki świadków będących przy rozporządzaniu majątkiem przez testatora. Jeśli nie ma się specjalnych życzeń co do swojego majątku to podział majątku po śmierci można zostawić po prostu zwyczajowemu prawu spadkowemu. Oznacza to, że dziedziczenie po śmierci odbędzie się na zasadach określonych w prawie spadkowym. To prawo jest trochę zawiłe a kazusów prawnych związanych w podziałem jest mnóstwo. Nie mniej jednak standardowo wygląda to w taki sposób, że współmałżonek osoby zmarłej nie może odziedziczyć mniej aniżeli ćwierć wartości całego majątku. Czyli podział majątku po śmierci według prawa spadkowego stawia na uprzywilejowanej pozycji współmałżonka, co jest oczywiste i naturalne. Nie mniej jednak zawsze było tak i będzie, że podział majątku po śmierci to trudne i niewdzięczne zadanie. Jeśli dobrze się zastanowić to nieraz zdarzało się tak, że spadek powodował w wielu rodzinach konflikty na następne kilka pokoleń.

    Na pewno sprawa testamentu i rozdysponowania swoim majątkiem powinna zostać uregulowana wcześniej. Jeśli tego nie zrobi się we własnym zakresie zajmą się tym sądy, które ustanowią podział majątku według przyjętego prawa spadkowego. Nie mniej jednak najbezpieczniej jest zadbać o to wcześniej. Wiadomo, że śmierć nie jest niczym miłym nawet do myślenia o niej. Ale więcej dobrego można zrobić dla innych, kiedy myśli się o niej wcześniej i akceptuje się fakt jej nadejścia prędzej czy później. Można się dobrze przygotować do śmierci i może to mieć wymiar religijny i duchowy ale również organizacyjny. Wielu ludzi przecież odpowiednio wcześniej już szykuje sobie miejsce na pochówek, pomimo, że najlepiej o tym w ogóle nie myśleć. Tym czasem wiele kwestii warto jest uregulować zawczasu, w tym na przykład podział majątku po śmierci zaplanować odpowiednio wcześniej, jeszcze na długo przed jej nadejściem. Warto też wiedzieć, że każdy testament można w każdym momencie zaktualizować na przykład o składniki majątku, które się pojawiły od momentu, w którym pierwszy raz sporządzaliśmy ten dokument.

    Dodaj komentarz