adwokat

adwokat

Skomplikowane prawo pracy

Konflikty w miejscu pracy zdarzają się stosunkowo często, ale o ile dotyczą relacji pomiędzy współpracownikami, przeważnie da się je rozwiązać polubownie lub ewentualnie uniknąć ich nawracania poprzez drobną reorganizację. Pracodawca ma także sporą dowolność i różne możliwości działania w sytuacji, …

Read More
adwokat

Unieważnianie umów cywilnoprawnych

Istnieje wiele najróżniejszych przypadków, w których wywiązanie się z umowy nie musi być wcale obowiązkiem. Są sytuacje, w których o rozwiązanie czy wypowiedzenie umowy bez najmniejszych konsekwencji prawnych albo finansowych, jest możliwe. Bardziej świadomi konsumenci doskonale zdają sobie z tego …

Read More
adwokat

Podatek za posiadanie psa – relikt epoki?

Konieczność uiszczania opłaty za posiadanie psa jest bardzo często postrzegana przez Polaków jako relikt poprzedniej epoki.
Tymczasem jest to opodatkowanie jak najbardziej istniejące i realnie działające. Jeszcze w 2007 roku podatek od psa był opłatą powszechnie obowiązującą i obligatoryjną – …

Read More
adwokat

Problemy z prawem autorskim

Obowiązująca obecnie w Polsce ustawa regulująca kwestie związane z prawem autorskim nie jest dokumentem prawnym, który rozwiązywałby wszystkie, a przynajmniej większość, problemów, jakie zrodziły się w Polsce na gruncie rozwoju technologii, przepływu informacji oraz coraz bardziej znaczącej roli internetu w …

Read More
adwokat

Prawnik, adwokat czy radca prawny?

Stajemy niekiedy przed poważnymi problemami, których nie sposób rozwiązać samodzielnie, bez pomocy osoby posiadającej odpowiednią wiedzę i uprawnienia. Chodzi tu między innymi o sprawy natury prawnej. Chcąc uzyskać rozwód, walczyć w sądzie o spadek czy o alimenty, które należą się …

Read More
adwokat

Od studenta do adwokata daleka droga

Praca adwokata to dziś prestiż, jednak aby zostać profesjonalistą w tej dziedzinie trzeba najpierw wiele czasu poświęcić na naukę, która rozpoczyna się już po ukończeniu szkoły średniej. Osoby, których marzeniem jest praca adwokata rozpoczynają jednolite studia magisterskie w zakresie

Read More