Kiedy warto wystąpić o odszkodowanie?

by

in

Niektórych wydarzeń nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Spadają na nas zupełnie nieoczekiwanie i zwykle bardzo nas zaskakują. Oprócz wypadków samochodowych czy wypadków w czasie pracy, które mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne, wystarczy wspomnieć o zalaniu mieszkania czy przedłużającej się przerwie w dostawie usług, za które zapłaciliśmy. W każdym z tych przypadków mamy prawo do ubiegania się o odszkodowanie.

Odszkodowanie za wypadek przy pracy, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie przysługuje osobom pracującym na umowie o dzieło. O wypłacie mogą zapomnieć również ci, którzy nie przestrzegali przepisów BHP lub byli pijani w chwili, gdy doszło do wypadku. Z kolei sam wypadek musi pozostawać w ścisłym związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Jeśli na przykład miał miejsce w stołówce, to na odszkodowanie nie ma co liczyć. Można je uzyskać jedynie wtedy, gdy na skutek wypadku doszło do uszczerbku na zdrowiu. Z racji zawiłych przepisów uznanie danego zdarzenia za wypadek przy pracy bywa czasem do tego stopnia kłopotliwe, że ostateczną decyzję musi podjąć sąd. O odszkodowanie za wypadek przy występuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lista dokumentów, które trzeba dołączyć jest bardzo długa. Są to między innymi zaświadczenia o stanie zdrowia, a także karta wypadku wraz z protokołem.

Gdy doszło do wypadku samochodowego, otrzymanie odszkodowania ułatwia ubezpieczenie OC, które każdy kierowca musi posiadać. O rekompensatę wnioskujemy wtedy do ubezpieczyciela, z którym umowę zawarł sprawca wypadku. Z przepisów prawnych jasno wynika, że odszkodowanie należy nam się zawsze wtedy, gdy ktoś zniszczy naszą własność. Przykładem może być zalanie mieszkania. Wówczas mamy prawo dochodzenia swoich racji w sądzie i domagania się zwrotu kosztów poniesionych na remont czy naprawę.

O odszkodowanie warto wystąpić zawsze wtedy, gdy operator usług, które wykupiliśmy, nie wywiązuje się z umowy. W niektórych sytuacjach dodatkowo przysługuje nam prawo do korzystania z danej usługi w ustalonym okresie czasu za niższą cenę. Dotyczy to na przykład przerw w dostawie prądu trwających dłużej niż dobę czy braku dostępu do internetu przez 36 godzin. Odszkodowania możemy żądać też za opóźnienie pociągu. Im bardziej się ono przedłuża, tym na większą sumę mamy prawo liczyć. Zależy ona od ceny, jaką zapłaciliśmy za bilet. Czasami będzie to jedna czwarta ceny biletu, innym razem nawet połowa. Jeżeli opóźnienie pociągu lub brak prądu naraziło nas na stratę i jesteśmy w stanie ją udowodnić, mamy szansę na dodatkowe odszkodowanie.