Przejdź do treści

Problemy związane z podziałem spadku

    Prawo spadkowe reguluje kwestie dotyczące podziału majątku, jaki pozostawił po sobie zmarły. Jeśli przed śmiercią napisał testament, mogłoby się wydawać, że podział spadku uda się przeprowadzić bez większych problemów. Jak pokazuje praktyka, wcale tak nie jest. Do odpowiednich przepisów prawnych trzeba odwoływać się wielokrotnie w trakcie sprawy spadkowej. Co więcej, tego rodzaju sprawy okazują się często niezwykle skomplikowane i toczą się bardzo długo. W ich trakcie pojawiają się rozmaite problemy, które utrudniają podział majątku.

    Sytuacja, w której testament pomija najbliższych krewnych, wcale nie należy do rzadkości. Adwokaci w trakcie swej pracy często pomagają takim osobom w dochodzeniu swoich praw. Po ich stronie stoją przepisy prawa spadkowego, które w pełni zabezpieczają majątek najbliższej rodziny. Należą do niej małżonek i dzieci zmarłego, a w niektórych przypadkach także rodzice lub wnuki. Gdy krewnych zabrakło w testamencie, mają on prawo do zachowku. Na jego wysokość wpływa stopień pokrewieństwa ze zmarłym. Zawsze jednak kwota, jaką sąd przyzna nam w ramach zachowku, będzie połową sumy, która należy nam się zgodnie z dziedziczeniem ustawowym. Mówiąc o zachowku, warto zwrócić uwagę na to, że zawsze występuje on w formie pieniędzy. Nie możemy więc liczyć na to, że ubiegając się o zachowek, dostaniemy przedmioty należące do zmarłego, mające dla nas dużą wartość sentymentalną. Kiedy mamy pewność, że należy nam się zachowek, mamy dwa rozwiązania. Możemy porozumieć się z osobą, która powinna nas spłacić lub złożyć przeciwko niej pozew do sądu. Jeśli porozumienie nie wchodzi w grę, pozostaje jedynie droga sądowa. Z reguły oznacza to dla nasz wyższe koszty i dłuższy czas oczekiwania na zakończenie całej sprawy. Na wystąpienie o zachowek mamy pięć lat od dnia, w którym ogłoszono testament. Otrzymując zachowek, tak samo zresztą jak i spadek czy darowiznę, trzeba pamiętać o dopełnieniu formalności podatkowych. Najbliżsi krewni mają szansę uniknąć opodatkowania, gdy fakt otrzymania pieniędzy zgłoszą w urzędzie skarbowym. Mają na to sześć miesięcy.

    Kwestia zachowku to tylko jeden z przykładów komplikacji, jakie mogą pojawić się w trakcie podziału spadku. Z innego rodzaju problemami zmagają się często osoby dziedziczące po zmarłym mieszkanie lub inną nieruchomość. Mieszkanie jest zazwyczaj jedno i staje się źródłem nieporozumień na przykład między rodzeństwem, które dostało je w spadku. Pojawia się konflikt interesów, kiedy jedna z osób chce je sprzedać niemal od razu, a druga jest temu przeciwna. Zawsze warto dążyć do porozumienia w tego rodzaju kwestiach, bo postępowanie sądowe wiąże się zwykle z dodatkowymi kosztami. Może być też tak, że tylko jedna ze stron jeszcze za życia spadkodawcy wkładała własne pieniądze w nieruchomość, remontując ją i opłacając rachunki, a druga się do tego nie przykładała. Jednak gdy dojdzie do podziału spadku, nastąpi dziedziczenie po połowie. Jedyne wyjście dla osoby, która inwestowała w nieruchomość, to udowodnienie tego faktu w sądzie i wnioskowanie o korzystniejszy dla siebie podział majątku.

    Dodaj komentarz