Przejdź do treści

Prawnik, adwokat czy radca prawny?

  Stajemy niekiedy przed poważnymi problemami, których nie sposób rozwiązać samodzielnie, bez pomocy osoby posiadającej odpowiednią wiedzę i uprawnienia. Chodzi tu między innymi o sprawy natury prawnej. Chcąc uzyskać rozwód, walczyć w sądzie o spadek czy o alimenty, które należą się …

  Kiedy warto wystąpić o odszkodowanie?

   Niektórych wydarzeń nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Spadają na nas zupełnie nieoczekiwanie i zwykle bardzo nas zaskakują. Oprócz wypadków samochodowych czy wypadków w czasie pracy, które mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne, wystarczy wspomnieć o zalaniu mieszkania czy przedłużającej się przerwie …

   Jak odzyskać zarobione pieniądze?

    Wiele osób skarży się na to, że nie otrzymuje należnego wynagrodzenia za pracę. Przyczyny takiego stanu rzeczy bywają różne, od nieuczciwości pracodawcy po poważne kłopoty finansowe zakładu pracy. Prawo w tym przypadku chroni osobę pokrzywdzoną, która bez względu na powód …

    Kto i kiedy musi płacić alimenty?

     Zgodnie z przepisami prawa osoby, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, mogą zwrócić się o pomoc do swoich bliskich. Wsparcie takie najczęściej przybiera postać obowiązku alimentacyjnego. W opinii wielu osób alimenty to świadczenie, które zgodnie z wyrokiem sądu, …

     Podział majątku po śmierci

      Stare i zawsze aktualne powiedzenie mówi, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy. Są to oczywiście śmierć i podatki. Niestety, ale ta pierwsza rzecz pewna jest w stu procentach. Każdy chce żyć jak najdłużej i każdy ma do tego

      Podział majątku możliwy dzięki intercyzie

       Intercyza małżeńska to instytucja uregulowana przepisami z zakresu prawa rodzinnego, która dotyczy sfery majątku osób zawierających związek małżeński. Pamiętajmy, że małżeństwo dotyczy nie tylko kwestii związanych z samym sakramentem w rozumieniu religii. Odgrywa ono doniosłą rolę w odniesieniu do

       Problemy na drodze do uzyskania rozwodu

        Rozwód sam w sobie jest sprawą prostą. Jeśli tylko jest wola obojga małżonków to sprawy toczą się bardzo szybko, a czasem wystarczy tylko jedna rozprawa. Ale w większości przypadków pozew rozwody napisany jest przez jednego z małżonków i drugiemu

        Rozwód niekoniecznie oznacza podział całego majątku

         Rozwód nie zawsze wiąże się z całkowitym podziałem majątku. Można rozejść się w sposób cywilizowany ale jednocześnie zostawić sobie majątek wspólny, do którego obydwoje małżonków będzie miało takie samo prawo. Dotyczy się to szczególnie takich kwestii majątkowych, które nie

         Przy rozwodzie trzeba pomyśleć o wszystkim

          Kiedy para małżonków podejmuje decyzję o rozstaniu i formalnym zakończeniu małżeństwa powstaje wiele niewiadomych, na które dopiero w trakcie rozwodu pojawiają się sensowne i praktyczne odpowiedzi. Do najtrudniejszych pytań zawsze dochodzi się przypadkowo, kiedy okazuje się, że nie o