Każdy adwokat pomoże w napisaniu pozwu rozwodowego

by

in

Kiedy małżeństwo uległo całkowitemu i absolutnemu rozpadowi a więzi pomiędzy małżonkami zupełnie wygasły i w zasadzie małżonków nie łączy zupełnie nic pod względem relacji i zażyłości, zazwyczaj pojawia się kwestia rozwodu. Jeśli tego rozwodu chcą obydwoje małżonków wystarczy tak naprawdę wnieść pozew rozwodowy bez orzekania o winie, który będzie informacją dla sądu okręgowego, że w małżeństwie potrzebny jest rozwód z winy obojga małżonków. Bo tak naprawdę to pozew rozwodowy bez orzekania o winie jest takim przyznaniem się do winy poprzez małżonków i potwierdzeniem wspólnego pragnienia rozejścia się. Rozstanie się i rozwód jest o wiele prostszy w przypadku małżeństw nie posiadających małoletniego potomstwa. Jeśli w małżeństwie są niepełnoletnie dzieci to w kwestii rozwodu sąd będzie na całą sprawę patrzył jedynie przez pryzmat dzieci i ich ewentualnego bólu i cierpienia.

Jeżeli dwoje dorosłych ludzi trwających nie w małżeństwie a w jego stałym i trwałym rozpadzie podejmuje decyzję o rozwodzie to jak już napisaliśmy, należy najpierw napisać pozew do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków. Dobrze napisany pozew rozwodowy to duża szansa na zamknięcie całej sprawy podczas jednej rozprawy sądowej. Dlatego najlepiej za przygotowanie takiego dokumentu zapłacić adwokatowi albo kancelarii radcowskiej czy prawnej. Dobrze napisany pozew rozwodowy bez orzekania o winie może naprawdę skrócić czas oczekiwania małżonków na orzeczenie „wysokiego sądu”, ale nawet najlepiej napisany pozew nie zwalnia z konieczności dobrego przygotowania się do sprawy rozwodowej. Bo pozew rozwodowy bez orzekania o winie to pierwszy krok do rozstania się. Jeśli małżeństwo nie ma niepełnoletnich dzieci to wystarczy jedynie wykazać rozpad małżeństwa na wielu płaszczyznach, takich jak miłość, współżycie seksualne, wspólne zainteresowania, znajomi czy choćby wyjścia z domu gdziekolwiek. Jeśli tego wszystkiego nie ma to znaczy, że rozstanie jest nieuniknione.

Trochę inaczej wygląda sytuacja małżonków chcących obopólnie rozwodu, ale posiadających małoletnie dzieci. Sytuacja pod względem prostoty rozwodu się komplikuje. Ale każdy adwokat, do którego się skieruje małżeństwo chcące się rozwieść na pewno będzie wiedział jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie w przypadku posiadania przez małżonków dzieci. W takim pozwie oprócz udowodnienia rozpadu małżeństwa trzeba też podać nazwiska świadków, ponieważ obligatoryjnie musi zostać w takim przypadku przesłuchanych przynajmniej jeden świadek. Poza tym, w takim wypadku pozew rozwodowy bez orzekania o winie powinien jeszcze zawierać dokładną strategię rozwodzącego się małżeństwa dotyczącą zajmowania się dziećmi. Być może to zbyt dosadne stwierdzenie, ale w przypadku rozwodów z obopólną winą należy temidzie przedstawić fakty, dotyczące podziału obowiązków i praw rodzicielskich a także podziały finansowania dzieci czy zajmowania się nimi aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Dopiero po napisanie tego wszystkiego można mieć nadzieję, że rozwód uda się otrzymać w miarę szybko. Wiadomo przecież, że im szybciej podjęta przez sąd decyzja tym mniej na tej całej sprawie ucierpią dzieci.

Małżeństwo zdecydowane na rozwód bez orzekania winy czyli za obopólną chęcią rozejścia się powinno skorzystać z pomocy adwokata bądź radcy prawnego w napisaniu takiego pozwu. Tym bardziej, że pozew rozwodowy bez orzekania o winie musi być do sądu skierowany przez każdą ze stron z osobna. Jednak im lepiej napisany pozew tym większa szansa, że rozwód uda się uzyskać już po pierwszej rozprawie sądowej. W tym jednak wypadku zależy wszystko właśnie od tego, czy małżonkowie posiadają nieletnie potomstwo, które wspólnie wychowują. Jeśli są dzieci to każdy sąd będzie na pierwszym miejscu uwzględniał tylko i wyłącznie ich dobro. I co najważniejsze, wysoki sąd może się nie zgodzić na rozwód, jeśli uzna, że dalsze funkcjonowanie małżeństwa będzie dla dzieci najlepszym rozwiązaniem. Wiele zależy od sądu ale wiele również od tego, jak będzie napisany Wasz pozew rozwodowy bez orzekania o winie. Jeśli informacje w nim zawarte przez sąd zostaną uznane za wyczerpujące być może uda się uzyskać rozwód bardzo szybko i bez publicznego prania swoich brudów przed sądem okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania.